Χρήσιμα άρθρα από ειδικούς σε θέματα υγείας και συμβουλές ομορφιάς θα γίνουν η καθημερινή σου έμπνευση για έναν καλύτερο τρόπο ζωής. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα σου.

Πρόσφατα Άρθρα

Image Alt
array(0) {
}
  /  Terms & Conditions

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας καλούμε να διαβάσετε με προσοχή πριν από την επίσκεψη και χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών μας τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις υπό τους οποίους επιτρέπεται η χρήση της ιστοσελίδας www.castalia-derm.com και του περιεχόμενου της. Η πλοήγηση και χρήση της ιστοσελίδας αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας. Επιπλέον, είναι δυνατή η μονομερής, απροειδοποίητη τροποποίηση των παρόντων όρων και προς τούτο καλείστε να τους ελέγχετε τακτικά, καθώς η χρήση της συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας δεν συμφωνεί με τους παρακάτω όρους χρήσης, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.castalia-derm.com.

 

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Στον επισκέπτη/χρήστη του διαδικτυακού τόπου παρέχεται ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και περιήγησης στην ιστοσελίδα και στο δημοσιευμένο περιεχόμενό της. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της «Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων LAVIPHARM A.E.», αρ. ΓΕΜΗ 000298301000, οδός Αγίας Μαρίνας, Παιανία Αττικής, Τ.Κ. 19002 (εφεξής «Διαχειριστής») και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Ο «Διαχειριστής» διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο του ιστοτόπου και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού. Στο περιεχόμενο του ιστοτόπου περιλαμβάνονται και έργα τρίτων – ενδεικτικά – κείμενα, άρθρα, εικόνες, φωτογραφίες, λογότυπα κλπ., τα πνευματικά δικαιώματα των οποίων ανήκουν στους δημιουργούς τους. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας που αφορά σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων, δημοσιεύεται από τον «Διαχειριστή» κατόπιν παραχώρησης περιορισμένου δικαιώματος δημοσίευσης από τους δημιουργούς. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.castalia-derm.com διατίθεται στους επισκέπτες/ χρήστες της για προσωπική χρήση. Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται αποκλειστικά η προσωπική και μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του, ολική ή μερική. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση του «Διαχειριστή». Αναφορικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.castalia-derm.com, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα.

 

2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη της ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους του παρόντος και στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων/GDPR), καθώς επίσης και στις οικείες διατάξεις του εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση ο «Διαχειριστής», ως υπεύθυνος επεξεργασίας, διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο. Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες της ιστοσελίδας παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η επίσκεψη/χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών. Ο ιστότοπος www.castalia-derm.com συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την παροχή των διαθέσιμων υπηρεσιών, όπως π.χ παροχή πληροφοριών, απάντηση σε ερωτήσεις, newsletter κλπ. Ο «Διαχειριστής» δεν θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/ χρηστών της ιστοσελίδας σε τρίτους, που δε σχετίζονται με την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/ χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Ο «Διαχειριστής» είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.
Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, ο επισκέπτης/χρήστης έχει το δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή κατόπιν αιτήματός του να ενημερωθείγια το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά του δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και να λάβει περαιτέρω πληροφορίες επ’ αυτού. Μπορεί, επίσης, να ζητήσει τη διόρθωση των τηρούμενων από εμάς προσωπικών δεδομένων, σε περίπτωση ανακριβούς καταχώρισης ή μεταγενέστερης μεταβολής τους. Τέλος, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, έχει, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, το δικαίωμα διαγραφής και το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής του, όπως αυτά προβλέπονται και ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων/GDPR. Μπορεί, τέλος, να υποβάλεi καταγγελία στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600,Fax: +30-210 6475628). Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr => Τα δικαιώματά μου => Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες. Οι επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας μπορούν να ασκούν τα ως άνω δικαιώματα επικοινωνώντας με τον «Διαχειριστή» στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): dpo@lavipharm.com.

 

3. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ COOKIES

Η ιστοσελίδα www.castalia-derm.com συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών στην ιστοσελίδα www.castalia-derm.com, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. Χρησιμοποιούμε τα παρακάτω είδη cookies:
Cookies απόδοσης: Τα cookies απόδοσης συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, για παράδειγμα, ποιές σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Επίσης συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούντα αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.
Cookies λειτουργικότητας: Τα cookies λειτουργικότητας χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από τον επισκέπτη/χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που συλλέγουν τα cookies αυτά μπορεί να γίνουν ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους. Αν δεν δεχθείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα του ιστότοπου και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενο του.
Cookies στόχευσης/διαφήμισης: Χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να θυμόμαστε τους ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά και μας επιτρέπουν να επιβραβεύσουμε εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν σε εμάς.

 

4. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ (NEWSLETTER)

Η ιστοσελίδα www.castalia-derm.com, στα πλαίσια των υπηρεσιών που παρέχει, δίνει στον επισκέπτη/ χρήστη τη δυνατότητα, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί, να λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα (newsletter) της ιστοσελίδας στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο, υποβάλλοντας τα στοιχεία της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, το όνομα και το επώνυμό του στο αντίστοιχο πεδίο. Εφόσον παύσει ο επισκέπτης/χρήστης να ενδιαφέρεται για την λήψη των ενημερωτικών μηνυμάτων, του δίνεται η δυνατότητα να δηλώσει την επιθυμία του για παύση της αποστολής τους μέσα από το σχετικό ηλεκτρονικό ενημερωτικό μήνυμα που του αποστέλλεται στην ηλεκτρονική του διεύθυνση από τον «Διαχειριστή».

 

5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο «Διαχειριστής» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα και πληρότητα. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται «ως έχει» και δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Ο «Διαχειριστής», υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης της ιστοσελίδας www.castalia-derm.com κατά την περιήγησή του σε αυτήν, στην οποία προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Ο «Διαχειριστής» δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα του παρόντος ιστοτόπου θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα. Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που τυχόν έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα έχουν τεθεί αποκλειστικά για λόγους ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών. Ο «Διαχειριστής» τηρεί τις διατάξεις προστασίας των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων και δεν προβαίνει σε ενέργειες προσβολής των δικαιωμάτων αυτών. Η τυχόν ανάρτηση έργου, του οποίου ο δημιουργός ή ο δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων δεν επιθυμεί την ανάρτηση, θα αφαιρείται εντός ευλόγου χρόνου κατόπιν γραπτού αιτήματος, που θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του «Διαχειριστή». Σε καμία περίπτωση ο «Διαχειριστής» δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις αστικής ή/και ποινικής φύσεως για καμία μορφής ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου www.castalia-derm.com ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία (π.χ. διάδοση ιών, απώλεια δεδομένων) ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων στο περιεχόμενο και στις πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Ο «Διαχειριστής» δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο οιασδήποτε διαφήμισης τρίτου (φυσικού ή νομικού προσώπου) εμφανιστεί στον παρόντα δικτυακό τόπο με οιαδήποτε μορφή (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά banner, pop-up window, pop-down window), καθώς δεν είναι σε θέση να ελέγξει την ακρίβεια του περιεχομένου των διαφημίσεων τρίτων.

 

6. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας www.castalia-derm.com, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του «Διαχειριστή» και του επισκέπτη/χρήστη. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στο παρόν. Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας www.castalia-derm.com από τον επισκέπτη/χρήστη, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των καθ’ύλην αρμόδιων Δικαστηρίων της Αθήνας. Για οποιαδήποτε επικοινωνία με τον «Διαχειριστή» της ιστοσελίδας παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στην αντίστοιχη πλατφόρμα επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα. Για ζητήματα σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@lavipharm.com.